U bent hier: Koopinstructies

Koopinstructies

Elke verkoop is voorafgegaan met een twee-daagse tentoonstelling, zaterdag, zondag van 10u00 tot 18u00 zonder onderbreking.  Alle deskundigen en het volledig personeel staan tot uw beschikking om u bij te staan met al uw vragen en opmerkingen.  De loten die op desbetreffende veiling verkocht worden, zijn uitermate gedetailleerd beschreven in ons catalogus die u online op onze website terugvindt of een afgedrukte versie op onze kantoren. Echter, wij raden onze kopers aan om zoveel mogelijk gebruik te maken van de vijfdaagse tentoonstelling teneinde zelf te kunnen oordelen over de algemene staat van het artikel.


VERSCHILLENDE MOGELIJKHEDEN OM DEEL TE NEMEN AAN EEN VEILING


AANWEZIG TIJDENS DE VEILING

Een koper die aanwezig wenst te zijn tijdens een veiling, schrijft zich in aan het onthaal.  Bij inschrijving krijgt u een kaart met een welbepaalde volgnummer.  Wenst u mee te bieden? Dan hoeft u alleen het kaartje met de nummer zichtbaar tonen aan de veilingmeester.  Bij definitieve hamerslag dient u uw kaart met uw volgnummer zichtbaar aan de veilingmeester te tonen.  Indien u nog vragen heeft, helpen wij u graag verder.

AANKOOPORDER

Een koper kan een aankooporder toevertrouwen.  Dit is een document herneemt de nummer van de loten, een duidelijke beschrijving van de loten - liefst de catalogusbeschrijving - , de prijs die u aan die loten maximaal aan wenst te betalen.  Dit document zijn beschikbaar aan de balie tijdens de vijfdaagse tentoonstelling.

ONLINE

De koper kan eveneens online meebieden via een aankooporder.  U dient u eerst te registreren via de rubriek "Inschrijving / Bieding".

PER MAIL

U mag ons uw aankooporder doorsturen per mail naar volgend adres:

Info@sdvabc.com

* Indien er twee klanten een aankooporder doorsturen voor éénzelfde lot, dan krijgt de eerst toegekomen aankooporder voorrang.
* Veilinghuis ABC kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een eventuele foute doorgave van klanten met betrekking tot de loten, het telefoonnummer waarop gebeld kan worden of andere informatie die de koper aanbelangt.

Teneinde u het best te kunnen bijstaan bij uw aankopen, dient u alle relevante informatie door te geven aan het Veilinghuis ABC. 

De koper is geacht te handelen in eigen hoedanigheid en ook voor eigen rekening, ook in het geval dat de koper als mandataris handelt voor een derde partij.  De koper is gebonden aan de definitieve verkoopprijs en aan de hamerslag.  Veilinghuis ABC behoudt zich het recht om af te zien van een verkoop en eveneens na de veiling, en dit zonder dat enige verantwoording.

Bij een verkoop is de koper gebonden aan de definitieve veilingprijs, vermeerderd met een commissie van 25 % en 3 € administratieve kost per lot.  De betaling en afhaling dient te gebeuren in de 5 dagen die de veiling volgen. De kleinere artikelen kunnen uiteraard de dag van de veiling zelf afgehaald worden.

De koper verkrijgt het volledig eigendomsrecht over een artikel pas na volledige betaling van de prijs en verbonden kosten.  Wij kunnen geen leveringen doen zonder volledige afhandeling hiervan. (voor meer info kunt u kijken op de rubriek "Betalingsvoorwaarden".

Wij willen u eraan herinneren dat vanaf definitieve toekenning van een artikel, worden alle risico's verbonden aan desbetreffend lot overgeheveld naar de koper. Dit geldt ook voor verpakking, behandeling en / of transport. 

Conform de Belgische Wetgeving inzake auteursrechten en gerelateerde rechten, is de koper eveneens aansprakelijk voor de kosten verschuldigd aan de kunstenaar en auteurs van verkochte werken, in aanvulling van op de totale verkoopprijs van het artikel.  Deze verplichting geldt ook indien de vordering van de rechten na de verkoop en afhaling van het lot plaatsgebeuren. Deze verplichting is van onbepaalde duur.

Veilinghuis ABC komt in geen enkel geval tussen in terechte of onterechte betwistingen inzake auteursrechten.